Praksisfortællinger

'Bare' en god historie?
Når vi hører ordet fortælling, kommer mange af os til at tænke på en god historie. Overalt omgiver vi os med historier og fortællinger: En godnathistorie ved sengetid, en interessant nyhedshistorie i Tv-avisen, en sjov anekdote på arbejdspladsen.


De gode fortællinger
I daginstitutioner bliver der også fortalt mange historier. Her fortæller personalet hinanden om hverdagshændelser og deler faglige oplevelser med deres kolleger. Men for at historierne ikke blot skal forblive gode fortællinger, kræver det at de bliver skrevet ned og bearbejdet fagligt.


Praksisfortællinger til iagttagelse af sociale fænomener
Praksisfortællinger er en velegnet metode til at iagttage sociale fænomener i praksis. De bidrager til at skabe ny viden om og indsigter i børns levede liv og muligheder i institutioner. Når pædagoger arbejder med praksisfortællinger, fortolker og reflekterer de over selvoplevede fortællinger og handlemønstre, og stiller skarpt på både børns intentioner og relationer, samt øvrige vilkår der udspiller sig i praksis.


I praksisrummet findes konkrete eksempler på praksisfortællinger og hvordan institutionernes har arbejdet med at analysere dem.


refleksionsrummet kan du finde inspiration til din egen personalegruppes arbejde med praksisfortællinger. Se blandt andet refleksionsguides og andre gode råd til arbejdet med analyse af praksisfortællinger.

I teorirummet kan du læse mere om teorien bag praksisfortællinger, ligesom du kan se en liste over relevant litteratur.