Forvaltningen har med undersøgelsen Københavnerbarometeret undersøgt, hvordan eleverne i   4. - 9. klasse oplever en række aspekter af skolens undervisningsmiljø. Undersøgelsen giver således et detaljeret indblik i elevernes oplevelse af blandt andet trivsel, livsglæde, medbestemmelse, uro i timerne, mobning, konflikthåndtering samt bevægelse og idrætsundervisning.

Københavnerbarometeret opfylder flere forskellige formål:
a) Indgår i Kvalitetsrapporten for den enkelt skoles samt den generelle kommunale kvalitetsrapport
b) Udgør den kortlægning af skolens psykiske undervisningsmiljø, som skolen jfr. Lov om Undervisningsmiljø er forpligtet til at udarbejde mindst hvert tredje år.
c) Bidrager til evaluering af graden af inklusion
d) Udgør afsæt for nye indsatser for den enkelte skole eller kommunalt.